Agregaty prądotwórcze

Zadaniem agregatu prądotwórczego jest dostarczanie energii elektryczne w czasie kiedy zawodzi sieć energetyki zawodowej.

Możliwe są dwa sposoby uruchamiania agregatu: ręcznie lub automatycznie. Pierwszy wymaga działań obsługi w celu uruchomienia urządzenia i dokonania odpowiednich łączeń aby podać napięcie wytwarzane przez agregat na odbiory. Natomiast w drugim przypadku wszystko odbywa się samoczynnie. Układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy sprawdza napięcie sieciowe. W przypadku zaniku 1 lub więcej faz podaje on do agregatu sygnał START. Po i osiągnięciu przez agregat odpowiedniej prędkości przełącza odbiory na zasilanie z agregatu. Po powrocie napięcia sieci SZR wyłącza agregat i przełącza odbiory z powrotem na sieć.

Script logo
Powrót na górę strony